...z wielką radością wrócili do Jeruzalem
...z wielką radością wrócili do Jeruzalem

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wszechmogący Boże,

wniebowstąpienie Twojego Syna

jest wywyższeniem ludzkiej natury...

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 24, 46-53


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Minęły kolejne dni spotkań Zmartwychwstałego ze swymi uczniami. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Moment ten Ewangelia opisuje bardzo krótko i zwięźle: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”. Jezus wraca do Ojca, ale obiecuje uczniom, że nie pozostaną sami. Nawet więcej: mają zostać w mieście, nigdzie się nie oddalać, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysoka – Duchem Świętym. Napełnieni nim będą mogli iść na cały świat i głosić Ewangelię. Do tego momentu pozostają w Jerozolimie pełni radości. Spotkania ze Zmartwychwstałym na nowo napełniły ich nadzieją i rozpaliły serca radością i miłością. Pomimo trudnej chwili rozstania – Jezus wstępuje do nieba – uczniowie są pełni radości. Może już więcej zrozumieli? Tego nie wiemy, ale na pewno więcej doświadczyli. Teraz żyją w uwielbieniu i dziękczynieniu a taka postawa jest niezwykle ważna i cenna także w naszym życiu. Warto ją praktykować, bo ona wiele zmienia, wiele rozjaśnia. Pytajmy dziś siebie:


- Jak wyglądały w ostatnim czasie moje spotkania ze Zmartwychwstałym?
- Czy jest we mnie więcej nadziei i radości?
- Jak wygląda moja wdzięczność?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (kolekta)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Żyj duchem wdzięczności i uwielbienia.

 

s.M. Damiana Szmidt