Z życia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Bełku
Z życia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Bełku

Maj to wiosna, życie, które w pełni się odradza, to kwitnące kwiaty na polach i ogródkach, to czas kiedy nasze myśli i serca biegną w stronę nieba.

 

 

 

 

„Bramo niebieska” módl się za nami. Dziś śpiewem pieśni maryjnych, a szczególnie Litanii Loretańskiej chcemy oddawać cześć i chwałę Maryi i Bogu jak tylko umiemy, rozważając każdego dnia poszczególne litanijne wezwania. „Panno wierna, Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości.” to zachęta dla nas do dalszej modlitwy za Kościół, misje, powołania, bo to przecież też czas święceń kapłańskich, I Komunii św. dzieci. Otaczamy modlitwą dzieci komunijne. One także o nas pamiętają, zaszczycając nas swoja obecnością i razem modląc się z nami.  „Święta Maryjo, módl się za nami”.  To także czas modlitw o urodzaje oraz stosowną pogodę dla rolników i ogrodników, o uchronienie nas od klęsk żywiołowych, to śpiew suplikacji.

 

 

Maj to również wspomnienie naszego świętego rodaka papieża Jana Pawła II - 18 dzień jego narodziny, ale i 13 dzień nabożeństwo fatimskie i cud, który się stał po zamachu na Jego życie. To wciąż żywa Jego obecność, przez Maryję. Nasza Najlepsza Matka jest niezawodna, która się wstawia i oręduje za nami, wypraszając nam wiele łask i dobrodziejstw, czego tak namacalnie każdego dnia doświadczamy. Maj to czas gdzie wiele wspomnień maryjnych rozważamy – Królowej Polski 3.V., Matki Łaski Bożej 7.V., Matki Bożej Fatimskiej 13.V, Matki Bożej Królowej 22.V., Wspomożenie Wiernych 24.V, Dzień Matki 26.V, Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny 31. V. Czyż Jej codzienna obecność nie wyprasza nam wielu łask.  „Różo duchowna…” – módl się za nami.

 

 „Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych…,” bo gdzie, jak nie do niej mamy się zwracać, we wspólnocie się łączyć i wiele łask dla kraju i świata wypraszać. Dziękujemy za obecność wśród nas członków rodziny bł. Edmunda, z którymi wspólnie odprawialiśmy nabożeństwo majowe „Matko przedziwna…”, czyż i te małe znaki twojej Maryjo obecności nie są nam przekazywane. „Wieżo Dawidowa….” - ostojo nasza.  

 

„Królowo Wyznawców – módl się za nami w godzinę naszej śmierci, bo i tego doświadczamy.


 

Z pozdrowieniem

Siostry wraz z mieszkańcami