Za Jezusem...
Za Jezusem...

Lectio divina

22 Niedziela zwykła

Ewangelia (Mt 16, 21-27)

Jeśli ktoś chce pójść za Mną

 niech się zaprze samego siebie

 

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

 

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada mocne słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Nasze ludzkie myślenie i spodziewanie się… Jezus zaprasza nas do tego, byśmy nie myśleli za Niego, byśmy Go nie wyprzedzali w działaniu, ale szli za Nim, abyśmy starali się wniknąć w Jego myśli i pragnienia. Chodzenie za Jezusem to nie tylko chwile pięknych uniesień. Często naśladowanie Jezusa wymaga od nas zaparcia swojego myślenia, rezygnacji ze swoich planów. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy używać swojego rozumu, który jest dla nas wielkim darem Bożym, ale o to, by nasze myślenie nie było tylko ludzkie, takie które kalkuluje i chce jak najwięcej zyskać dla siebie. Oddajmy nasze myślenie i działanie Bogu. On wie co jest dla nas najlepsze. Postarajmy się jak najczęściej naśladować Jezusa w Jego życiu, albowiem każdy z nas otrzyma w przyszłym życiu według swojego postępowania.

 

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

 

Z Psalmu 63

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą * jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, * a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą * i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: Do Ciebie lgnie moja dusza, * prawica Twoja mnie wspiera.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA  SŁOWA W CZYN

 

Będę oddawać codziennie rano swoje myśli, słowa i uczynki Bogu. Postaram się iść za Nim i przyjmować to co On mi daje.

 

s.M. Dawida Sorokowska