Zachować milczenie
Zachować milczenie

VI Niedziela zwykła

... zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 1, 40 - 45


Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Człowiek chory na trąd był wykluczony społecznie. Uważano go tez za grzesznika przyjmując, ze trąd jest karą za grzech. Ten człowiek jednak przychodzi do Jezusa. Nie boi się odrzucenia, ale przychodzi z wiarą i prostotą i mówi: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Na co Jezus wyraża swoje pragnienie: „Chcę!”. I uzdrawia człowieka. Dla chorego było to tak wielkie przeżycie, tak ogromne doświadczenie, że pomimo prośby Jezusa nie potrafił zachować milczenia. Stał się świadkiem Jezusa, choć Jezus tego nie chciał. To rozpowiadało sprawiło, że Jezus musiał zmienić plany, bo nie mógł wejść do miasta. Ważniejsze jest posłuszeństwo Jezusowi niż ewangelizacja. Trzeba nam najpierw słuchać Jezusa a później czynić to, do czego On nas zaprasza.  Pytajmy dziś siebie:
- Co jest moim trądem?
- Dlaczego czasem tak trudno mi być posłusznym Bogu?
- Jakie odkrywam pragnienie Boga względem mnie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie Jezu, oczyść mnie z trądu moich grzechów. Naucz mnie słuchać Twojego Słowa i być posłusznym Twoim wezwaniom. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Stań w prawdzie przed Bogiem i jeśli trzeba skorzystaj jak najszybciej z sakramentu pokuty, by Pan mógł cię oczyścić.

 

s.M. Damiana Szmidt