Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego z Siedlec, w trosce o rodziny i powołania, zaprasza do wspólnej modlitwy


W  dobie laicyzacji społeczeństw w Europie jesteśmy wezwani do szanowania i cenienia wartości rodziny. W  czasach, gdy coraz bardziej stają się popularne związki partnerskie i życie w konkubinacie, a dzieci wychowują się w niepełnych rodzinach, musimy robić wszystko, aby ten niebezpieczny trend odwrócić.

 

„Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy” (KKK, nr 1603). Miłując i przyjmując miłość, szczególnie w  małżeństwie i  rodzinie, człowiek rozwija się, wzrasta duchowo, odnajduje szczęście, widzi sens swojego życia, pracy, poświęcenia i wyrzeczeń. Dziś mamy do czynienia z kryzysem małżeństwa oraz jego wartości. Konieczne jest więc podjęcie działań zmierzających do podniesienia poziomu rozumienia istoty małżeństwa. Chodzi bowiem o to, aby, z jednej strony, włączyć się w działania Boga – uczestnicząc w dziele stworzenia poprzez przekazywanie nowego życia i odpowiadając na Jego miłość – a z drugiej strony, by zaprosić Go do wzajemnych rodzinnych relacji i pozwolić Mu działać.

 

Nie można też zapomnieć, że jeśli jest tu mowa o  powołaniu chrześcijańskim, to trzeba rozumieć je jako powołanie do pójścia za Chrystusem i służenia Królestwu Bożemu w stanie małżeńskim. Bo tylko wtedy będzie się czerpało wiarę w miłość i siłę jej rozwoju, gdy źródłem będzie Jezus Chrystus. Wiara ta zaś rodzi się ze słuchania. A jej owocem jest takie postępowanie, które jest właściwą odpowiedzią na poznaną wolę Bożą. Jak jednak wierzyć, jeśli zabraknie tych, którzy głoszą Boga? Bóg wie, jak łatwo człowiek daje posłuch temu, co wcale nie służy jego prawdziwemu dobru. Troszczy się jednak o każdego z nas, otwiera nam oczy, zwraca uwagę, przez swego Syna Jezusa, na to, co istotne: Kto chce zachować swoje życie, straci je; a  kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? (Mt 16, 25n).

 


Kryzys dotknął nie tylko małżeństwo i rodzinę. Młodym, których Bóg powołuje do swej szczególnej służby, trudniej usłyszeć ten głos powołania, a później konsekwentnie trwać. Kto będzie głosił nam Odwieczne Słowo, gdy zabraknie kapłanów?

 

W trosce o rodziny i  powołania zapraszamy do modlitwy. Święty Jan Vianey powiedział, że jedno „Zdrowaś Maryjo” kruszy mury piekła. Dlatego zainicjowaliśmy dzieło modlitewne pod nazwą „Jedno Zdrowaś Maryjo”. Przez codzienne i wierne odmawianie tej modlitwy wierzymy, że uświęci ona nasze rodziny oraz będzie zaczynem nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

 

W intencji uczestniczących w modlitwie, będą odprawiane na Jasnej Górze Msze Święte wieczyste.

Dołącz do nas:

Odmawiaj codziennie jedno "Zdrowaś Maryjo" w intencjach: o powołania małżeńskie i dobre rodziny, o wiarę i miłość w rodzinie; o święte powołania kapłańskie; o powołania do życia zakonnego; za wszystkich uczestników modlitwy. Modlitwę możesz podjąć na miesiąc, rok, na czas nieokreślony. Swoją deklarację możesz zgłosić wysyłając imię i nazwisko na adres e-mail: edmundbojanowski@interia.pl lub u przewodniczącego wspólnoty lokalnej.


s.M. Faustyna Bisewska, Siedlce