Zaproszenie Jezusa
Zaproszenie Jezusa

III Niedziela zwykła

«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 4, 12 - 23


Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Tam, gdzie obecny jest Jezus jaśnieje światło. On przychodzi, by wyciągnąć człowieka z ciemności i zła grzechu. A nawet więcej – przychodzi, by zaprosić każdego z nas do szczególnej ze sobą relacji. Powołanie apostołów o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii jest właśnie tym zaproszeniem do szczególniej relacji z Panem. On przychodzi do każdego z nas i zaprasza: „Pójdź za Mną”. Jakże piękne i głębokie musiało być to spotkanie uczniów z Panem, skoro bez słowa i natychmiast zostawili wszystko i poszli za Nim. Jego Słowo ma moc, Jego zaproszenie poprzedzone jest i napełnione miłością, której nie można się oprzeć. Taki jest Bóg. Bóg, który powołuje, uzdrawia…., który kocha każdego z nas. On wchodzi w moją codzienność i w niej chce się ze mną spotkać. Czy stwarzam w sobie duchową przestrzeń, w której On może działać i obdarzać mnie swoimi łaskami? Zwróćmy też uwagę na to, że powołując apostołów Jezus całkowicie zmienia ich życia. Można powiedzieć, że wszystko obraca do góry nogami. Już nic nie będzie takie samo i tak samo. To ważna uwaga, bo podobnie będzie w moim życiu. Jeżeli pozwolę Jezusowi wejść do mojego życia, do mojej codzienności, jeśli odważę się pójść za Nim to wszystko w moim życiu będzie inne. Warto jednak podjąć to ryzyko. Pytajmy dziś siebie:
- Jaka jest dziś moja relacja z Jezusem?
- Dlaczego czasem tak trudno mi oddać Jezusowi całe swoje życie i pozwolić, by On działał w nim tak,jak sam chce?
- Czego boję się zmienić w swoim życiu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Jezus, pragnę przyjąć Cię do swojego życia, do swojej codzienności. Pragnę czynić wszystko do czego mnie zaprosisz. Proszę Cię daj mi głębokie doświadczenie Twojej miłości i pewność, że to Ty mnie wołasz i zapraszasz. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Odpowiedz „TAK” na Boże zaproszenie.

 

s.M. Damiana Szmidt