Zaproszenie na koronację...
Zaproszenie na koronację...


Wkrótce koronacja Obrazu Matki Bożej w Smolicach

 


W sobotę 9 września 2023 r.o godz. 11.00 odbędzie się koronacja Obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach w Archidiecezji Poznańskiej. Uroczystościom będzie przewodniczył Legat Papieski kard. Dominik Duka, a z Poznania wyruszy z tej okazji specjalny pociąg dla pielgrzymów. Korony, którymi będzie przyozdobiony Wizerunek Matki Bożej, 17 maja 2023 r.pobłogosławił Papież Franciszek. Uroczystość ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że na wizerunek Maryi w obrazie smolickim niejednokrotnie spoglądał bł. Edmund Bojanowski.

 

 

OGÓLNIE Z HISTORII SMOLIC

 

Na terenach Wielkopolski chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać na przełomie XI i XII wieku. Rozwój ten wiąże się z fundacją opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu, co nastąpiło około 1075 r., z którego benedyktyni krzewili zasady chrześcijańskiej wiary. Głosząc Ewangelię przemierzali tereny, fundowali kaplice i udzielali sakramentów.

 

Wieś Smolice w XIII w. była własnością tegoż właśnie opactwa. Z upływem lat i zmian społeczno-politycznych miejscowość przechodziła na własność różnych rodów Wielkopolski. Wiemy, że w 1746 r.Smolice nabył Antoni Umiński, kasztelan bielski, dziedzicząc je od swego teścia, Romana Rogalińskiego. Wnukiem nabywcy Smolic był generał Jan Nepomucen Umiński, któremu za udział w powstaniu listopadowym władze pruskie, w roku 1836 r.skonfiskowały majątek, w tym między innymi Smolice.

Śladem po Umińskich jest zachowany na dziedzińcu przykościelnym grób Magdaleny z generałowej Umińskiej. Obok niej w grobie tym spoczywają: jednoroczny syn generała, także Jan Nepomucen oraz Franciszka z Ryszewskich Umińska, matka generała.

 

U BABCI W SMOLICACH

 

Należy domniemać, że Edmund odwiedzał swoją babcię i wujostwo w Smolicach. Dziadek, Hilary Ksawery Piotr Umiński, tata Teresy Umińskiej był mu nieznany, gdyż zmarł jeszcze przed narodzinami Edmunda dnia 24 czerwca 1792 r., przeżywszy zaledwie 51 lat. W Dzienniku Edmunda pod datą 24 maja 1853 r.czytamy: Powiadał mi ks. Brzeziński, że w przeszłą sobotę zgorzał w Smolicach pałacyk, dawne mego wuja mieszkanie.

 

OCHRONIARKI W SMOLICACH

 

Dalsze informacje o Smolicach pojawiają się w nawiązaniu do powstających w sąsiednich miejscowościach ochronkach i posłudze służebniczek.

Z poczty odebrałem list: Z Ochronki w Rogożewie, Donosi mi, że śp. o. Rafał Credo, którego siostry w Smolicach pielęgnowały, przed śmiercią kwadrans pytał się o mnie i kazał mnie pozdrowić, i ile razy tam przyszły, zawsze się o mnie wypytywał (26.10.1867).

 

Wszystkie siostry się zjechały [do Jaszkowa], tylko siostra Marianna Rejkowska w Rogożewie została chora. Zachorowała przy pielęgnowaniu o. Rafała, reformata w Smolicach, który tamże przybywszy na odwiedziny ks. Niklewskiego, zachorował i umarł na suchoty (14.10.1867). Z Dziennika jednoznacznie wynika, że Bojanowski utrzymywał kontakty z duchowieństwem ze Smolic i przybywał tam również tak dla spotkań przyjacielskich jak i załatwiania różnych spraw ochronkowych. Będąc w Smolicach na pewno nawiedzał kościół, wówczas drewniany, w którym znajdował się obraz z wizerunkiem Matki Bożej.

 

W SMOLICKIEJ ŚWIĄTYNI

 

W Smolickim kościele „(...) w wielkim ołtarzu... słynie łaskami od niepamiętnych czasów obraz Najświętszej Bogarodzicy. Malowany na drewnie, na wzór obrazu Częstochowskiego, ozdobiony jest srebrnymi koronami, wysadzanymi drogimi kamieniami i perłami oraz bogatą suknią artystycznie wykutą ze srebrnej blachy” – pisze żyjący na przełomie XIX i XX wieku badacz obrazów maryjnych w Polsce. Pochodzenie obrazu nie jest znane. Są przypuszczenia, że obraz był jedną z pierwszych kopii wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonaną tuż po jej sprowadzeniu na Jasną Górę jeszcze pod koniec XIV wieku. Podobno benedyktyni lubińscy, którzy erygowali kościół smolicki, już pod koniec XIV wieku umieścili obraz w ołtarzu głównym, ale nie ma na to żadnego materialnego dowodu. Pierwszym dokumentem mówiącym o cudownym obrazie Matki Bożej w Smolicach, jest akt wizytacji kanonicznej tutejszej parafii z dnia 18 października 1661 roku, dokonanej przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego.

 

 

 

KULT MARYJNY

 

Wraz z przybyciem do Smolic omawianego obrazu Matki Bożej rozpoczął się w parafii kult maryjny związany z tym obrazem, rychło nazwanym „cudownym”. Nie wiadomo kiedy, ale bardzo dawno, nazwano obraz „Panią Smolicką” i odprawiano coroczny odpust Matki Boskiej Smolickiej, na który przybywały rzesze pielgrzymów z bliższych i dalszych stron. Świadczy o tym wspomniany dokument wizytacyjny biskupa Wojciech Tolibowskiego z 1661 roku, a także dokumenty z wizytacji kanonicznych odbytych w latach 1684, 1699, 1721, 1738.

 

 

MARYJNE BRACTWO

 

Doniosłym momentem w historii kultu Pani Smolickiej okazała się uroczystość założenia Bractwa Matki Boskiej Pocieszenia, jaka odbyła się 8 września 1746 roku. Celem bractwa było „szerzyć prawdziwą pobożność i miłość chrześcijańską oraz asystować przy nabożeństwach i procesjach”. Przybyły na tę uroczystość niezliczone rzesze wiernych. „Tłumy były tak wielkie, że zaledwie co dziesiątemu udało się dostać do wnętrza kościoła. Ziemia stękała od natłoku ludzi”.

Inicjator i fundator Bractwa, ks. Ludwik Wojciech Rogowicz, opisał całą uroczystość w następujących słowach: „Szczęśliwa i dłuższa Opatrzność Boska dla serc ludzkich sporządziła pociechę: Bractwo Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, przy którego introdukcji strzelistych efektów brzmiały impety seraficznej miłości, którą ludzkie gorzały serca...”. Oprócz pojedynczych osób do bractwa przystąpiły zbiorowo m.in. Kobylin, Jutrosin i Dubin.

 

 

SANKTUARIUM SWPÓŁCZEŚNIE

 

Kult Matki Bożej Pocieszenia jest nadal żywy w parafii i regionie. Do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych przybywają licznie pielgrzymi z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Dlatego na podstawie wielu współczesnych świadectw cudownych uzdrowień – dnia 29 października 2014 r.ks. abp Stanisław Gądecki podjął decyzję o ustanowieniu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach Diecezjalnym Sanktuarium „Matki Bożej Uzdrowienia Chorych”.


Smolice zazwyczaj są na trasie pielgrzymowania śladami bł. Edmunda, a okoliczność koronacji może być szczególną okazją do nawiedzenia tego miejsca ‒ miejsca, które wielokrotnie nawiedzał nasz Błogosławiony, a jeśli nawiedzał, to i wpatrywał się w oblicze Matki Bożej Smolickiej.

 

s.M. Laureta Turek
na podstawie: smolice.eu

 

WIĘCEJ >>>