Zborowskie Wakacje z Bogiem
Zborowskie Wakacje z Bogiem

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale też dobrych spotkań i zacieśniania więzi z Bogiem. Dobrą okazją do tego były organizowane z końcem lipca br. przy naszym klasztorze we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego „Wakacje z Bogiem”. Z tej formy rekolekcji skorzystało prawie 40 dzieci.


Był to czas wspólnej modlitwy, śpiewu, zabawy, prac plastycznych oraz poznawania kroków do świętości. Towarzysząca atmosfera pozwalała doświadczać piękna wspólnoty, radości serca dzieci jak i dorosłych. Ufamy, że każda rekolekcyjna chwila pozostawiła w pamięci serdeczne dobro i rozbudziła duchowe pragnienia spotkań z Bogiem w zwykłej codzienności.

 

s.M. Edyta Kapij