Zdziwienie i adoracja
Zdziwienie i adoracja

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Zdziwienie i adoracja

"Gdy ujrzeli, opowiedzieli"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 2, 16 - 21


Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Pasterze uwierzyli orędziu aniołów i dlatego pospiesznie udali się do Betlejem. Wiara prowadzi ich do odkrycia tego, co się wydarzyło. Gdy ujrzeli  to, co Pan dał im poznać, nie mogą milczeć, ale zaraz opowiadają wszystko, co usłyszeli o tym Dziecięciu. Pasterze usłyszeli, uwierzyli, zobaczyli a teraz stają się głosicielami. Taki jest proces ewangelizacji. Na ich słowo sluchacze reagują zdziwieniem. To pierwszy krok do otwarcia serca na coś nowego.
Spójrzmy jeszcze na Maryję, która w cichości zachwowuje wszystkie te sprawy w swoim sercu. Rozaważa to, co usłyszała o swym Synu. Widzimy tu Maryję w postawie adoracji i kontemplacji Syna. Wsłuchana w słowa pasterzy przyjmuje prawdę, która coraz bardziej się przed Nią odkrywa. Ona staje się dla nas wzorem słuchania i rozważania prawdy o Jezusie, prawdy jaką jest On sam.
Końcówka dzisiejszej Ewangelii mówi nam o nadaniu imienia samemu Bogu. Nikt nigdy Boga nie widział, nikt Go nie poznał, nikt nie mówił do Niego po imiemiu. Teraz możemy nazwać Boga, ponieważ On został poczęty w Maryi i ofiarował się dla nas. Imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”.  W Jego imieniu jesteśmy zbawieni. Dziękujmy dziś Bogu za dar Jego Syna, który stał się naszym zbawieniem.
Pytaj siebie:

- ile jest w Tobie postawy adoracji i kontemplacji Bożego Syna?
- czy usłyszawszy i ujrzawszy Boże zbawienie jesteś jego głosicielem?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Boże Ojcze, dziękuję za Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. To w Nim jest moje zbawienie. Spraw, bym nigdy nie odłączył się od Niego, ale zawsze trwał w Jego miłości Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Rozpoczynając kolejny rok powierz się ufnie Jezusowi i Jego Matce. Postanów sobie każdego dnia spotykać się z Bogiem w Jego Słowie.

s.M. Damiana Szmidt