Ziemi pokój
Ziemi pokój

XX Niedziela zwykła

Najważniejsze jest byśmy z miłością trwali przy Panu, by płonął ogień miłości do Niego i do drugiego człowieka.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 12, 49 - 53

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Słowa dzisiejszej Ewangelii mogą być dla nas trudne i niezrozumiałe, jednak są prawdziwe. Jezus głosi prawdę a ona czasem boli. Jezus pragnie nam dziś przekazać, że jeśli będziemy trwali blisko Niego, jeśli będziemy żyli Ewangelią to niestety spotkamy się z sytuacjami trudnymi, takimi jak niezrozumienie, odrzucenie. Nie lubimy przykrych sytuacji i jeśli ich doświadczamy chcieli byśmy jak najszybciej je usunąć. Pan Jezus jednak uczy nas dziś, że są one wpisane w nasze życie i skoro ich doświadczamy to są one po coś. I trzeba nam zaufać Panu i pozwolić się prowadzić także przez te trudne i niezrozumiałe dla nas wydarzenia. Najważniejsze jest byśmy z miłością trwali przy Panu, by płonął ogień miłości do Niego i do drugiego człowieka. A miłość wszystko przetrzyma, nigdy się nie kończy. Ona jest cierpliwa i wszystko znosi. To jest płomień, który Jezus przyszedł rzucić na ziemię. To jest ogień, który ma płonąć mimo różnych trudności i przeciwności. Pytajmy dziś siebie:


- Co mogę powiedzieć o moich relacjach z najbliższymi?
- Na ile doświadczam przykrości i przeciwności w powodu wiary w Jezusa Chrystusa?
- Czy mam w sobie miłość, która wszystko przetrzyma?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Panie Jezus, spraw, bym kochał Cię coraz bardziej i nigdy nie odstąpił od Twojej miłości. Daj siłę do przyjęcia trudnych doświadczeń, których mogę doświadczyć w swoim życiu. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Proś Pana o coraz większa miłość.

 

s.M. Damiana Szmidt