Zjazd przewodniczących Stowarzyszenia ...
Zjazd przewodniczących Stowarzyszenia ...

W dniach 28-30 kwietnia br.

w domu prowincjalnym sióstr służebniczek

w Katowicach-Panewnikach odbyło się

coroczne spotkanie formacyjne

dla przewodniczących wspólnot lokalnych

Stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

Spotkanie zorganizowała asystentka główna Stowarzyszenia i zarazem asystentka regionu katowickiego – s.M. Patrycja Grodzieńska, która jako prelegenta zaprosiła ks. prałata dr. Roberta Ogrodnika z Warszawy. Obecne były również: s.M. Anita Hoffman – wikaria generalna, s.M. Amata Ekert – asystentka regionu opolskiego, s.M. Eligia Dajek – asystentka regionu warszawskiego oraz s.M. Adela Kopoczek. W zjeździe uczestniczyło łącznie ponad 30 osób; niektórzy wzięli udział tylko w sobotnich spotkaniach.

 

W PIĄTKOWY WIECZÓR...

 

W piątkowy wieczór, po serdecznym przywitaniu się i kolacji, zebraliśmy się wszyscy w Sali bł. Edmunda, gdzie każdy przewodniczący miał możliwość przedstawienia siebie oraz wspólnoty lokalnej, której przewodniczy. Nie zabrakło dzielenia się radościami, ale też i troskami wspólnot. Zauważyliśmy, że członkowie naszych wspólnot posuwają się w latach, a mało jest młodszych ludzi, którzy chcieliby należeć do Stowarzyszenia. Nie możemy jednak popadać z tego powodu w pesymizm, ale jak bł. Edmund – szukać okazji i sposobów dotarcia do młodych, aby zapalić ich służebnym duchem naszego Patrona, by zechcieli wstępować w jego ślady i formować się w naszym Stowarzyszeniu.

 

W SOBOTNI DZIEŃ...


Sobotę rozpoczęliśmy w kaplicy rekolekcyjnej poranną modlitwą i śpiewem Godzinek. Po śniadaniu, które pokrzepiło nasze siły, wysłuchaliśmy konferencji ks. dr. prałata Roberta Ogrodnika. W swojej wypowiedzi Ks. Prałat podał nam swoisty „Dekalog” lidera, przedstawiając, jakimi cechami winien się on wyróżniać, jaki powinien być. Godzinny czas po konferencji spędziliśmy przy Panu Jezusie, adorując w ciszy Najświętszy Sakrament i rozważając treści, które przedłożył nam nasz Prelegent. Niektórzy z nas w tym czasie skorzystali też z sakramentu pokuty i pojednania. Po błogosławieństwie końcowym i chwili przerwy uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej w naszej intencji. W południe znów wzmocniliśmy nasze ciało smacznym obiadem i skorzystaliśmy z przerwy na wypoczynek, by o 14.00 zgromadzić się w Sali bł. Edmunda na spotkaniu z s.M. Anitą Hoffman, wikarią generalną. Siostra przedstawiła nam znowelizowany Statut Stowarzyszenia i omówiła proponowane w nim zmiany, które – z racji planowanych wyborów Zarządu Głównego – głównie dotyczą struktury Stowarzyszenia. Krótka przerwa po spotkaniu pozwoliła nam z większą świeżością myśli wysłuchać kolejnej konferencji ks. Roberta. Nawiązując do prezentowanych wcześniej cech lidera, Ksiądz ukazał je w życiu i działalności naszego Patrona, bł. Edmunda Bojanowskiego. Bogate w treści konferencje Ks. Prałata pobudziły nas refleksji i zadania sobie pytań: Jakim ja jestem liderem dla mojej wspólnoty? Co jest moją mocną stroną, a w czym niedomagam? Co mogę zrobić, by w kwestii przewodniczenia innym lepiej naśladować bł. Edmunda? Końcowym punktem w tym dniu było spotkanie z s.M. Patrycją, która zapoznała nas z niektórymi danymi zawartymi w sprawozdaniu za rok 2022, a następnie omówiła bieżące sprawy Stowarzyszenia.

 

W NIEDZIELNE DOPOŁUDNIE...

 

W niedzielny poranek zgromadziliśmy się w kaplicy głównej sióstr i wraz z nimi modliliśmy się Jutrznię i uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą sprawował ks. Ogrodnik. Po śniadaniu na spotkanie zaprosiła nas s.M. Amata Ekert, która przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w Stowarzyszeniu pod koniec ubiegłego roku, dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia i grup lokalnych, naszych spotkań formacyjnych, propozycji tematów do naszego biuletynu, itp. Był też przewidziany czas na pracę w grupach, podczas której zastanawialiśmy się m.in. nad tym, czego potrzebujemy jako przewodniczący, by lepiej realizować swoje zadania we wspólnocie? Co dało nam to spotkanie, a czego nam brakowało? Czego potrzebujemy jako wspólnota, by wzrastać duchowo i liczebnie? Co możemy dać jako wspólnota Kościołowi na szczeblu lokalnym, ludziom potrzebującym i młodym? Na zakończenie spotkania podzieliliśmy się naszymi odpowiedziami i wnioskami. Do nich dołączył swą wypowiedź Ks. Prałat, który zwrócił nam uwagę, byśmy w parafii byli widoczni także poprzez dwie rzeczy: wizerunek bł. Edmunda umieszczony w kościele oraz zainicjowanie wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo bł. Edmunda (np. w jednym dniu miesiąca). Przed obiadem był czas podziękowań i pożegnań. Mieliśmy sposobność podziękować matce prowincjalnej M. Violetcie Stawik – i na jej ręce wszystkim siostrom domu prowincjalnego – za przyjęcie nas i ugoszczenie i wielką życzliwość.

 

PODCZAS SPOTKANIA...


Podczas spotkania panowała, jak zawsze, rodzinna atmosfera. Wszyscy cieszyliśmy się ze spotkania, które jest doskonałą okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń, zainspirowania się działaniami grup lokalnych. Eucharystia, modlitwa, konferencje dają nam duchowe pokrzepienie, zaś spotkanie we wspólnocie buduje więzi i utwierdza nas w tym, że to co robimy ma sens i że nie jesteśmy sami. Wspaniałe jest to, że wszystkich nas gromadzi bł. Edmund, którego życie jest dla nas przykładem miłości do Boga i człowieka. Napełnieni nową energią i radością ze spotkania udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.

 

Katarzyna Koza
i s.M. Anita Hoffman