Zmartwychwstanie - czas spotkać
Zmartwychwstanie - czas spotkać

 Wielkanoc

"Nie wiemy, gdzie go polozono'

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 1-9

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jan staje się świadkiem Zmartwychwstałego nie poprzez to, co wyczytał w Pismach, któych jeszcze nie rozumieli, ale przez doświadczenie żywego spotkania. Każdy z nas ma być świadkiem Jezusa. Czy jednak możemy nim być bez żywego spotkania z Tym, który żyje? Możemy wiele wiedzieć o Jezusie. Możemy wiele o Nim słyszeć, przeczytać, ale dopóki nie spotkamy się z Nim osobiście, nie będziemy mogli dawać przekonywującego świadectwa. Zmartwychwstały Pan pragnie się z nami spotykać, pragnie udzielaź nam swych łask, ale czeka na naszą gotowość, na nasze pragnienie spotkania. Niech ten radosny czas wielkanocny będzie czasem prawdziwych spotkań z Jezusem. Otwórzmy nasze serca na Jego obecność.
Pytajmy siebie:
- czy mam już doświadczenie żywego Jezusa?
- Co mogę zrobić, by moja relacja z Nim była jeszcze głębsza?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Zmartwychwstały Panie, pragnę spotykać się z Tobą każdego dnia w Twoim Słowie i przy stole Eucharystii. Daj mi łaskę głębokiego zjednoczenia z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia przeznacz choć kilka minut na osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem.

 

s.M. Damiana Szmidt