Znam Jego głos
Znam Jego głos

IV Niedziela Wielkanocna

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 10, 1 - 10


Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Owce słuchają głosu pasterza. Idą za nim i są mu posłuszne. Nie słuchają kogoś, kogo nie znają, kto nie jest ich pasterzem. Przeżywamy dziś w Kościele Niedzielę Dobrego Pasterza. Warto podjąć refleksję na własną znajomością swojego Pasterza – Jezusa. Wiemy, że to właśnie On jest tym Dobrym Pasterzem, który prowadzi owce na zielone pastwiska, który zapewnia im bezpieczeństwo a nawet więcej, gdy któraś zbłądzi to idzie na poszukiwania jej. Taki jest nasz Pasterz. On zna nas po imieniu, wie o nas wszystko. A my co wiemy o Nim? Możemy iść tylko za Tym, którego znamy. Posłuszni możemy być tylko Temu, któremu zaufamy. Jak więc możemy lepiej poznać Jezusa? Nie wątpliwie Słowo Boże jest miejscem spotkania z Panem. Tu On nam się objawia. Spotykamy Go także w sakramentach, na Adoracji Najświętszego Sakramentu, na modlitwie. Nie załujmy czasu na to, by jeszcze lepiej poznać Pasterza. Gdy poznam, pokocham i zaufam. A wtedy moje życie będzie piękne i szczęśliwe, bo niczego mi nie braknie. Pytajmy dziś siebie:
- Dlaczego tak mało staram się poznać Jezusa?
- Co mogę zrobić, by poznać Go lepiej?
- Na ile już dziś słucham Jego głosu i idę za Nim?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękujemy za troskę o każdego z nas. Prosimy Cię dziś szczególnie za wszystkich naszych pasterzy, błogosław im i obdarzaj potrzebnymi łaskami. Prosimy także o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosili nam Twoje Słowo i sprawowali sakramenty. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Poświęć każdego dnia choć chwilkę na to, by lepiej poznać swojego Pasterza – Jezusa.

 

s.M. Damiana Szmidt