Zrobi wszystko, by nam pomóc
Zrobi wszystko, by nam pomóc

IV Niedziela Wielkanocna
„Dobry pasterz daje życie swoje za owce”


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 10, 11 - 18


Jezus powiedział:
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.  

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Gdy słyszymy dzisiejszą Ewangelię być może wielu z nas przed oczyma staje obraz Jezusa Dobrego Pasterza, który na swych ramionach niesie owieczkę. Obraz chyba najbardziej znany i lubiany. Jego przedstawienie ukazuje nam Jezusa zatroskanego o człowieka. Nikt nie pozostaje poza miłością Pasterza. Jemu zależy na każdej owieczce, na każdym z nas. Taka jest miłość Boga do człowieka. On zrobi wszystko, by nam pomóc, by nas uratować. I tak naprawdę każdy z nas pragnie doświadczyć takiej miłości i troski. Trzeba nam więc zaufać i pozwolić Bogu, by się nami zajął, szczególnie wtedy, gdy doświadczamy własnej słabości, zagubienia, grzechu. On chce nas odnajdywać i przynosić na swych ramionach do owczarni. Pragnieniem Boga jest jedność – jedna owczarnia i jeden pasterz. Każdy z nas do tej jedności może się przyczynić poprzez życie w zgodzie z innymi. Jezus mówi, że Jego owce słuchają Jego głosu. I to może być dla mnie sprawdzian tego, czy należę do Jego owczarni. Dziś w Kościele przeżywamy dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. Nie ustawajmy w tej modlitwie. Świat potrzebuje dziś osób, które oddając życie Bogu będą jednocześnie przedłużeniem pasterskiej troski Jezusa.
Pytajmy dziś siebie:
- Na ile słucham głosu Jezusa?
- Czy pamiętam w swoich modlitwach o powołanych do służby Bożej? A może mam tylko oczekiwania względem nich?
- W czym przejawia się moje zaufanie względem Pana Boga?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO BENDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


W najbliższym tygodniu każdego dnia poświęć chwilę na modlitwę za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.


s.M. Damiana Schmidt