Żyć wybierając dobro
Żyć wybierając dobro

XXVI Niedziela zwykła

„Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 9, 38 – 43.45.47-48

 

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Tydzień temu Jezus uczył nas służby a dziś pokazuje, że każdy kto usłuży nam otrzyma nagrodę. Trzeba nam więc umieć także przyjmować pomoc innych. Jednak dzisiejsza Ewangelia zawiera jeszcze jedną bardo ważną naukę. Tak często stajemy przed wyborem. Każdego dnia musimy wybierać między dobrem a złem, między dobrem a większym dobrem. Nie zawsze te wybory należą do łatwych. W dzisiejszej Ewangelii Jezus jednoznacznie każe nam odrzucić zło, odciąć się od tego, co do zła prowadzi. Nie jest to łatwe wezwanie, ale to jest jedyna droga, którą możemy iść.  Jezus ostrzega nas także przed zgorszeniem dawanym innym. Zgorszenie jest wielkim złem i trzeba nam zrobić wszystko, by unikać go w życiu. Pytajmy siebie:
- Czy pozwalam innym, żeby mi służyli?
- Dlaczego czasem łatwiej mi wybrać zło niż dobro?
- Czy stałem się już dla kogoś powodem zgorszenia?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Panie spraw, abym nigdy nie był dla innych powodem zgorszenia i naucz mnie wybierać zawsze dobro. Amen
 

 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Staraj się każdego dnia wybierać największe dobro.

 

 

s.M. Damiana Szmidt