Życzenia na Uroczystość Patronalną
Życzenia na Uroczystość Patronalną

 

                          

 

                          

 

     Drogie  Siostry  Asystentki,
     czcigodni  przewodniczący, członkowie
     i  sympatycy  Stowarzyszenia –
     „Rodzina Bł. Edmunda  Bojanowskiego”.

 

 

 

„ŁASKI  PEŁNA  PAN  Z  TOBĄ…”

      Takie  orędzie  skierował  Ojciec Niebieski przez archanioła  Gabriela do MARYI z Nazaretu.

Takie  orędzie  kieruje  codziennie  Bóg  do  każdego
z  nas  szczególnie  w  tym  okresie  ADWENTU, gdzie  MARYJA  prowadzi  nas  do  JEZUSA.

Trzeba  nam  zatroszczyć  się  o  to, by  królowała  w nas  łaska  uświęcająca i  zbliżała  nas  do  Pana.
                   

Niech  więc  ten  czas  ADWENTU, a w nim  przeżywanie
UROCZYSTOŚCI  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP
w  duchowej  łączności  z  całym
ZGROMADZENIEM  SIÓSTR  SŁUŻEBNICZEK  NMP

będzie  kolejną  szansą  dla  nas. Niech  życie  nasze  przeniknięte  Bożą  łaską,

promieniuje  pokojem, szczęściem i  radością  w  Panu.
      

                                                                                           

                                                                                        Pozostając w duchowej łączności ku czci

                                                    NIEPOKALANEJ  PATRONKI naszego Zgromadzenia i Stowarzyszenia

                                                                                                                       serdecznie  pozdrawiam     
                                                            
                                                                                                                   s. Maria  Patrycja  Grodzieńska
                                                                                                                      /generalna  asystentka Stowarzyszenia/

WOŹNIKI, 05.12.2019 r.