ŻYCZENIA WIELKANOCNE
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

 

 

 

 

„Jezusa wskrzesił Bóg,
a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”.
Dz. 2, 32

 

 

Drodzy Siostry i Bracia,
Członkowie Rodziny bł. Edmunda!

 

 

Uczestnicząc we wspólnocie Kościoła w przeżywaniu Świętych Dni Paschalnych

rozradujmy się prawdą, głoszoną przez Apostołów:

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).

 


Niech to zbawcze orędzie daje nam siłę do wiernego wyznawania wiary żywej i niesienia Chrystusowego światła tam, gdzie panują mrok i smutek. Obudźmy w sobie pragnienie, aby jak Błogosławiony Edmund, dobrym słowem i czynem nieść innym przesłanie nadziei, że w świecie obecna jest Miłość potężniejsza niż śmierć.

 

Osobiste spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, obecnym w Jego Słowie i Eucharystii, niech owocują głęboką miłością i wdzięcznością, niech ożywiają w sercu nadzieję i pewność na wieczne z Nim przebywanie w niebiańskim Jeruzalem.

 

Maryja, Królowa Niebios, radująca się chwalebnym zwycięstwem Syna, niech wyprosi Wam i Waszym Rodzinom łaskę paschalnego świętowania w zdrowiu, wzajemnej miłości, zgodzie, pokoju i życzliwości.

 

 

Z darem wielkanocnej modlitwy i radosnym Alleluja!

 M.M. Dąbrówka Augustyn

przełożona generalna