Życzenia wielkanocne
Życzenia wielkanocne

„Jest zatem noc, która światłem ognistego słupa

rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc

uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa

na całej ziemi od zepsucia i od mroku grzechu, do łaski przywraca”
/por. fragment Exultetu Liturgii Wigilii Paschalnej/

 

Niech na odgłos wielkanocnych dzwonów nasze serca biją jednym rytmem ze Zmartwychwstałym Chrystusem niosącym życie, pokój i miłość miłosierną. Bądźmy świadkami miłości miłosiernej Boga poprzez proste gesty dobroci, życzliwości oraz przebaczenia, byśmy mogli być zwycięzcami razem z Jezusem Zmartwychwstałym.


Niech słowa bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzą nas w zaufaniu i zawierzeniu miłosierdziu Bożemu oraz pomagają w podejmowaniu dobra wobec bliźnich, by radość zmartwychwstania mogła stać się udziałem wszystkich serc ludzkich:


„Miłosierdzie Boskie na wszystkim, co nas dotyka na ziemi,
Miłosierdzie Boskie we wszystkich darach i stratach,
Miłosierdzie Jego, gdy nam użycza dóbr doczesnych,
Miłosierdzie, gdy nam ich odmawia,
Miłosierdzie, gdy nam łzy wyciska lub je nam ociera.
Bo to zawsze ten sam Ojciec najdobrotliwszy, którego oko ciągle na nas spoczywa,
którego mądrość nas strzeże, którego miłość nas prowadzi”.

 

Trwając w radości Zmartwychwstania serdecznie pozdrawiam

Matka M. Józefa Leyk

przełożona generalna