Apostolstwo w Jastrowiu
Apostolstwo w Jastrowiu

 

 


7 sierpnia br. w 150 rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego Siostry Służebniczki z prowincji warszawskiej: s.M. Beata Białkowska s.M. Damaris Kamińska, s.M. Lidia Białkowska, s.M. Agata Ponikwicka, udały się do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jastrowiu.

 


Na zaproszenie ks. proboszcza Stanisława Łąckiego (brata ś.p. s.M. Janiny Łąckiej), siostry brały czynny udział we Mszy św. i głosiły słowo o bł. Edmundzie. Przybliżając jego postać nakreśliły kształtowanie się Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i duchowe piękno założyciela. Ukazując jego ukochanie Eucharystii, modlitwy i wrażliwości na drugiego człowieka, zapraszały do pięknego życia na wzór błogosławionego, które swoje przeżywał w obecności Boga.

 

Podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa ks. proboszcz Stanisław udostępnił prywatne relikwie bł. Edmunda dla parafii. Wspominając o niesionej przez błogosławionego pomocy zarażonym podczas epidemii cholery w XIX wieku, zainteresował członków nowopowstałego Stowarzyszenia Rycerzy Kolumba, którzy wybrali go za swego patrona. Relikwie i przekazany portret bł. Edmunda cieszą się zainteresowaniem wiernych szukających nadziei i inspiracji na lepsze jutro. Osoba bł. Edmunda wciąż żywo przemawia i zaskakuje współczesnych ludzi swoim przesłaniem. I choć już tyle lat powtarzane słowa: „Każda dobra dusza, jest jako tak świeca, sama się wyniszcza a innym przyświeca”, to nadal skutecznie porusza serca i sumienia.

 


Można powiedzieć, że Edmund znalazł nowy dom w parafii Jastrowie, pod okiem Maryi Królowej Polski, którą tak umiłował. Niech ci, którzy się do niego uciekają, znajdą również dla siebie dom; potrzebną pomoc, schronienie i bezpieczeństwo.

 

s.M. Beata Białkowska