Nowa, niewielkich rozmiarów pozycja...
Nowa, niewielkich rozmiarów pozycja...

 

 

„Pozostanie miłość. Wspomnienia o bł. Edmundzie Bojanowskim” są pewnego rodzaju wznowieniem wspomnień wydanych przez ks. Antoniego Brzezińskiego, filipina z Świętej Góry w 1872 r., które mieściły w sobie dwie mowy pogrzebowe, przybliżenie sylwetki Bojanowskiego przez samego autora tychże wspomnień oraz przez s. Elżbietę Szkudłapską, ówczesną przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej.


Wspomnienia „Pozostanie miłość”, wydane z okazji 150. rocznicy narodzin Edmunda Bojanowskiego dla nieba, zostały poszerzone o fragmenty książki „Przechadzki po mieście” Marcelego Motty oraz o wspomnienia z podróży do Polski M. Margaret Taylor, umieszczone w książce pt. „Irlandzkie serca i Irlandzkie domy” (1873). W tekstach zachowano oryginalną pisownię zgodną z ówczesnymi zasadami gramatyczno-ortograficznymi. Poszczególne wspomnienia są poprzedzone biogramami ich autorów, a treść zilustrowana przez fotografie.

 

Bł. Edmund Bojanowski, choć żył w XIX w., jest odkrywany przez współczesnych jako wzór i przykład prawości sumienia, wrażliwości serca i otwartego umysłu na różne nurty myślowe. Życzymy więc, aby ta pozycja pomogła na nowo odkryć jego osobę i doświadczyć ponadczasowej aktualności jego myśli, apostolstwa i charyzmatycznej duchowości. Niech będzie pewnego rodzaju inspiracją na drodze wiary, miłości i służby przenikniętej Bożą obecnością i prawdą o człowieku.

(Ze wstępu książki)