O bł. Edmundzie w Dolinie Miłosierdzia
O bł. Edmundzie w Dolinie Miłosierdzia

Trwając w radości Wielkiego Jubileuszu 150. rocznicy narodzin dla nieba bł. Edmunda Bojanowskiego, pragniemy dzielić się tą radością z innymi! Z tej okazji w czwartek, 25.11. 2021 r.w częstochowskiej świątyni w Dolinie Miłosierdzia, przedstawiłyśmy Misterium.

 

 

Misterium nawiązywało bezpośrednio do jego życia i bogatej duchowości. Nasza parafialna świątynia licznie zapełniła się przybyłymi siostrami różnych zgromadzeń zakonnych, były obecne również, zaproszone specjalnie na tę uroczystość, siostry służebniczki dębickie i starowiejskie.


Ciche życie Ojca Edmunda, jego prostota i wielkie zawierzenie Bożej Opatrzności poruszały na nowo nasze serca i pozwoliły przypomnieć istotę naszego charyzmatu. Tym, którzy dotychczas nie znali naszego Założyciela, Misterium pomogło odkryć go jako osobę głęboko wierzącą, aż do heroizmu ufającą Bogu, a równocześnie bardzo bliską każdemu człowiekowi.


Duchową ucztę uwieńczyłyśmy wspólnym spotkaniem przy kawie, dzieląc się przeżyciami i doświadczeniem osoby Błogosławionego.

Jesteśmy wdzięczne za naszego Ojca Założyciela! Zapalone, pragniemy nieść jego przesłanie innym, a w naszych uszach i sercach wciąż brzmią jakże ważne słowa:

 


„SIOSTRY MOJE, KOCHAJCIE SIĘ I KOCHAJCIE SIĘ”


Niech one stają się naszą codziennością!!!

 

s.M. Laureta Kobylińska