Podróż w czasie. Konkurs.
Podróż w czasie. Konkurs.

 

 

Zbliżająca się 150 rocznica śmierci bł. E Bojanowskiego jest okazją do przybliżenia dzieciom i młodzieży osoby naszego Ojca Założyciela poprzez katechezę, pogadanki, filmiki, piosenki a także różnego rodzaju konkursy.

 

 

 

Jedną z wielu z pewnością podjętych inicjatyw jest KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI - PODRÓŻ W CZASIE. Chcemy pomóc dzieciom przenieś się sercem i wyobraźnią w czasy, w jakich żył, uczył się, pracował ten Serdecznie Dobry Człowiek, by od niego uczyć się postawy służby i otwartości na działanie Ducha Świętego.

Celem konkursu jest min. przybliżenie postaci bł. Edmunda, zaduma nad jego drogą do świętości, pogłębienie wiary oraz zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Edmunda Bojanowskiego, refleksja nad swoim życiem i gotowością do pomocy innym potrzebującym a także rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich uczniów. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu umieszczone są na plakacie oraz poniżej.

W związku z przypadającą w sierpniu 150 rocznicą śmierci błogosławionego Edmunda zapraszamy dzieci do udziału w KONKURSIE „PODRÓŻ W CZASIE” – BŁOGOSŁAWIONY EDMUND W OCZACH DZIECKA

 

 

 

Dla dzieci młodszych:

„Bł. Edmund w służbie dzieciom i chorym”

 

Dla starszych:

„Gdyby Edmund żył dziś…” - jak wyobrażasz sobie Jego zaangażowanie, pomoc dzieciom i chorym w dobie trwania pandemii Coronavirusa

 

 

Inspiracją do prac konkursowych może być katecheza, filmiki, prezentacje:

 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,bl-edmund-bojanowski,29248464Prog

https://www.youtube.com/watch?v=8kJPzQhPIUI

https://www.youtube.com/watch?v=GR4kKqO0QZc

https://view.genial.ly/5edfe966fa7f690d0c884045/presentation-bl-edmund-bojanowski

https://www.youtube.com/watch?v=8kJPzQhPIUI

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,bl-edmund-bojanowski,29248464

https://www.youtube.com/watch?v=GQNAIfY-nKM

https://www.youtube.com/watch?v=HIWLvuuPm48

https://www.youtube.com/watch?v=VZuywZRAzBw

 

 

Celem konkursu:

 

Poznanie osoby bł. Edmunda Kultywowanie pamięci o tym Serdecznie Dobrym Człowieku Pogłębienie wiary, zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Jego życia Wzbudzenie w sercach dzieci pragnienia służby drugiemu człowiekowi w jakże podobnym czasie, jaki obecnie przeżywamy (epidemia cholery - Covid) Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich uczniów inspirowanych życiem, twórczością i działalnością Edmunda Bojanowskiego Promowanie młodych talentów

 

Regulamin konkursu:

 

Konkurs Plastyczny i literacki.

  1. Format pracy – A3 lub A4; 2. W pracy literackiej należy ułożyć wiersz a dla młodszych - krótki wiersz, składająca się przynajmniej z czterech wersów – rymowankę, nawiązujący w treści do życia, służby i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego . 3. Liczba prac z danej szkoły - dowolna; 4. Kategorie wiekowe: Przedszkola, Szkoła Podstawowa: klasy I-III , IV-VI oraz VII-VIII
  2. 6. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora; 7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac na stronie internetowej Zgromadzenia wraz z informacją o konkursie. 8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu; 9. Nadawca przesyła prace uczniów na koszt własny w wyznaczonym terminie na adres: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, ul Panewnicka 63, 40-760 Katowice Z dopiskiem – Konkurs „ Błogosławiony Edmund w oczach dziecka”
  3. 11. Terminy: - nadsyłanie prac plastycznych i literackich do 15 lipca 2021r. - ogłoszenie wyników przez organizatora nastąpi w 07 sierpnia 2021r. na stronie internetowej naszego Zgromadzenie 12. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej (załącznik). Praca bez tych załączników nie będzie oceniana; 13. Nagrody i dyplomy za najlepsze prace, zostaną przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych; Oceniane będą: • Oryginalność pomysłu • Estetyka i staranność wykonania • Poprawność językowa i stylistyczna

 

 

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy. Imię i Nazwisko ucznia Wiek ucznia i klasa Nazwa szkoły Adres. Tel szkoły Parafia Imię i nazwisko katechety tel. Kontaktowy katechety e-mail katechety

 

Załącznik nr 2 / do wypełnienia przez rodzica lub prawnego opiekuna/

Wyrażam zgodę dla mojego dziecka ……………………………………………………………………..……… na udział w Konkursie Plastycznym i Literackim „Bł. Edmund Bojanowski w oczach dziecka ” Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

Podpis rodzica …………………………………………….. Telefon kontaktowy………………………………………