Ważna informacja!
Ważna informacja!

Informujemy o decyzji Rady Generalnej z dnia 10 grudnia 2019 r.  regulującej występowanie sióstr zakonnych naszego zgromadzenia w środkach społecznego komunikowania. Tekst poniżej.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Wrocław, 10 grudnia 2019 r.


Informacja Przełożonej Generalnej
nt. zasad udziału członkiń
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej – Śląskie
          w środkach społecznego komunikowania

 W trosce o ewangeliczny przekaz treści w środkach społecznego komunikowania, wierność zobowiązaniom konsekracji zakonnej wszystkich Sióstr Zgromadzenia oraz rzetelny przekaz na temat Kościoła i życia konsekrowanego kierowany do dziennikarzy, w nawiązaniu do:•    Norm Konferencji Episkopatu Polski o udziale osób duchownych w środkach społecznego komunikowania
•    prawa własnego ZgromadzeniaInformuję, że zgodę – każdorazowo w formie pisemnej – wydaje przełożona generalna na prośbę dziennikarzy zainteresowanych uzyskaniem informacji od członkini zgromadzenia.