s.M. Benigna Boguszewska

Wyjechała na misje do Kamerunu w październiku 1993 r.Od kilku lat pełni funkcję przełożonej Regionu Afrykańskiego i służy siostrom z siedmiu wspólnot w Kamerunie. W parafii we Figuil towarzyszy Apostołom Bożego Miłosierdzia i prowadzi katechezy przedmałżeńskie.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego