s.M. Bernadette Balana Kogni

Jest Kamerunką z plemienia Yambassa. Do Zgromadzenia wstąpiła w 2003 roku. Jako pielęgniarka posługuje chorym w Misyjnym Ośrodku Zdrowia we Figuil, jest zakrystianką w Sanktuarium Świętej Bożej Rodzicielki, prowadzi katechezy neokatechumenalne oraz dzieci z Cop’Mondu.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego