s.M. Maksymiliana Grzenkowicz

Wyjechała na misje w lipcu 2016 roku. Jako przedszkolanka pracuje na misji w Tcholliré, w dwu-oddziałowej Ochronce. S. Maksymiliana współpracuje też z młodzieżą z grupy powołaniowej i z Kobietami Katolickimi.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego