s.M. Oktawia Pająk

Aktualnie posługuje na placówce we Lwowie – Sichowie.
Przyjechała na Ukrainę w 2011 r.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego