s.M. Vianeya Wilczek

Przyjechała na misje do Kamerunu w lipcu 2001r. Jako pielęgniarka z zawodu, od kilku lat służy chorym w Ośrodku Zdrowia w Yaoundé i aktualnie przewodniczy tutejszej wspólnocie sióstr.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego