Krysowice
Krysowice

Wieś na Ukrainie w rejonie mościckim obwodu Lwowskiego. Liczy 609 mieszkańców.

Siostry Służebniczki NMP posługują w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Krysowicach oraz w okolicznych miejscowościach.

 

 

Posługa sióstr:

 

Siostry prowadzą ochronkę dla dzieci, mają w domu punkt pielęgniarski, posługują charytatywnie i ambulatoryjnie wśród chorych w terenie. Są zaangażowane w duszpasterstwo młodzieży: organizują skupienia i rekolekcje, prowadzą nabożeństwa. Katechizują dzieci i młodzież w Krysowicach i w Strzelczyskach. Prowadzą spotkania formacyjne dla dziewcząt, Scholę i Dzieci Maryi. Są zaangażowane w zakrystii.