Dom Generalny
Dom Generalny

ul. Czarnoleska 10; 51-621 Wrocław
tel.: 0-71/348-23-23 fax: 0-71/348-49-55
generalat@sluzebniczki.pl