Białoruś

 

   

 

   Parafia p.w. Jezusa Miłosiernego

   211310 Sakolniki
   ul. Sialuckaja 4

   Witebski rejon
   tel.: 00375 212 200 551 

 

 

   Parafia p.w. Nawiedzenia NMP
   20074 Garadok
   ul. Bahramiana 6-46
   tel.:/fax: 00375 213 941 715