Przedszkola
Przedszkola

Bojanowski był przekonany, że najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Jest to bardzo szerokie ujęcie celu, który uwzględnia wszechstronny rozwój człowieka, jego elementy ludzkie i boskie (psycho-fizyczno-duchowe). Wychowanie ma więc prowadzić ku pełni miłości czyli świętości, która realnie ma się przejawiać w codziennym życiu przez pełnienie woli Bożej. Tak więc: Potrzeba opieki nad dziećmi była bezpośrednią przyczyną powstania naszej rodziny zakonnej. Od samego początku Zgromadzenie rozwijało działalność opiekuńczo-wychowawczą nad dzieckiem w okresie przedszkolnym... (Konstytucje Zgromadzenia 98)

 

 

 

 

 

 

Przedszkola – Ochronki prowadzone przez nasze Zgromadzenie:

 

Ochronka Bytom Karb

Katowice-Panewniki. Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Kłodzko. Przedszkole Niepubliczne

Komorów. Przedszkole (Ochronka) im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Istebna. Przedszkole im. Jana Pawła II

Miasteczko Śląskie. Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Otrębusy. Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Pawłowice Śląskie. Niepubliczne Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Siedlce. Przedszkole Niepubliczne - Ochronka

Warszawa-Wola. Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego

Radzionków

Ornontowice

cdn...