Z naszych ochronek....
Z naszych ochronek....

Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana,
niechaj starannie i w miłości pielęgnują,
aby stawając się maluczkiemi przed Bogiem,
przysługiwały się Jezusowi Panu,
który nie tylko sam stał się Dzieciątkiem,
ale też w dzieciach chciał być uwielbionym.
(Z Reguły Zgromadzenia)

 

Bojanowski był przekonany, że najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Jest to bardzo szerokie ujęcie celu, który uwzględnia wszechstronny rozwój człowieka, jego elementy ludzkie i boskie (psycho-fizyczno-duchowe). Wychowanie ma więc prowadzić ku pełni miłości czyli świętości, która realnie ma się przejawiać w codziennym życiu przez pełnienie woli Bożej.

 

Tak więc: Potrzeba opieki nad dziećmi była bezpośrednią przyczyną powstania naszej rodziny zakonnej. Od samego początku Zgromadzenie rozwijało działalność opiekuńczo-wychowawczą nad dzieckiem w okresie przedszkolnym...

(Konstytucje Zgromadzenia 98).

 

Słowo: OCHRONKA pochodzi od: OCHRANIAĆ. W naszych ochronkach staramy się o budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

 

 

AKTUALNE WYDARZENIA W OCHRONKACH:

 

Modlitwa za misjonarzy, filmy i sałatka...>>>

 

 

 

Niecodzienna i fascynująca wyprawa do Kopalni „Budryk”>>>

 

 

 

W Pawłowicach z bł. Edmundem szukamy skarbów!!! PIĘKNO>>>

 

 

 

Tydzień Misyjny w przedszkolu>>>

 

 

 

Dla św. Jana Pawła II w Istebnej>>>

 

 

 

W Pawłowicach z bł. Edmundem szukamy skarbów!!! PRZYJAŹŃ>>>

 

 

 

Z Maryją w tajemnicach różańcowych w Warszawie>>>

 

 

 

Modlitwa dzieci o jedność i pokój na świecie>>>

 

 

 

 

W Dzień Edukacji Narodowej w Panewnikach „Zasadził dziadek rzepkę…”>>>

 

 

 

 

Anioły z Radzionkowa>>>

 

 

 

 

Zapach chleba i dotyk historii >>>

 

 

 

 

Jesienne klimaty i Vivaldi w Kędzierzynie>>>

 

 

 

 

Z Aniołami na Woli>>>