Patronat misyjny / Białoruś - Ukraina

Jedną z form pomocy misjom jest Patronat misyjny. Polega on na objęciu opieką duchową i materialną jednej misjonarki naszego Zgromadzenia.

 

Osoba, która włączy się w dzieło Patronatu misyjnego zobowiązuje się do:
• modlitwy za swoją misjonarkę
• oraz w miarę możliwości, do złożenia ofiary na dzieło, w które siostra jest aktualnie zaangażowana.

 

W dowód wdzięczności ze strony Zgromadzenia i danej misjonarki ”Patron” otrzymuje dar duchowy w formie comiesięcznych Mszy świętych i stałych modlitw Zgromadzenia. Modlitwą obejmujemy zarówno żywych jak i zmarłych Przyjaciół Misji. Każdy, kto włączy się w dzieło Patronatu Misyjnego zostaje włączony do Grona Przyjaciół Misji naszego Zgromadzenia.

 

Przyjaciele Misji, to Ci, którzy chcą włączyć się w łańcuch kochających serc i dzielić chleb z najbiedniejszymi, szczególnie zaniedbanymi, opuszczonymi i głodnymi dziećmi, w myśl słów bł. Edmunda Bojanowskiego Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, który przekazując Siostrom troskę o dziecko powiedział: „Dziecko jako najdroższy skarb Pana Jezusa niech z miłością pielęgnują..."

s.M. Oktawia Pająk