Szlakiem Roku Miłosierdzia przez duchowe bramy
Szlakiem Roku Miłosierdzia przez duchowe bramy

 

 

 

Kończy się Rok Miłosierdzia, który otwiera nam drogę do codziennego miłosiedzia. Dokąd prowadzi i któredy? Ojciec Święty Franciszek ogłosił otwarcie Drzwi Świętych, które mają stać się Bramą Miłosierdzia, „gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”. Idąc za wezwaniem papieża  warto przechodzic przez "Duchowe Bramy Miłosierdzia".  

Wprowadzenie

 

 

Zapraszamy do comiesięcznej refleksji w rytmie lectio divina dotyczących poszczególnych tematów. I tak przechodzić będziemy przez poszczególne bramy, by w każdym miesiącu zastanowić się nad jedną postawą swojego życia.

 

 Październik - brama pokory

Listopad - brama cierpienia

Sierpień - brama pocieszenia

 Wrzesień - brama szacunku

Czerwiec - brama przebaczenia                                    Lipiec - brama troski

Kwiecień - brama ubóstwa

Maj - brama prostoty

 

Luty - brama opatrzności

Marzec - brama wdzięczności

 

Grudzień - brama wiary

 

 Styczeń - brama ofiary

 

Aktualne informacje o wydarzeniach Roku Miłosierdzia będzie można znaleźć

na oficjalnej stronie jubileuszu www.jubileummisericordiae.va