150. rocznica narodzin dla nieba bł. Edmunda

150. rocznica śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, którą będziemy przeżywać 7 sierpnia 2021 r.jest szczególną okazją do wdzięczności Bogu za osobę Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.

Jako jego duchowe córki pragniemy, z jeszcze pełniejszym zaangażowaniem serca, wsłuchać się na nowo w słowa bł. Ojca Edmunda. Pragniemy przemierzyć drogi, którymi on szedł, poznać ludzi, których spotykał, czytać Ewangelię z, podobnym jemu, wewnętrznym zaangażowaniem i wprowadzać ją w konkretny czyn. Zachęcamy jednocześnie, aby z naszych wspólnot oraz wspólnot Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jak również od wszystkich jego czcicieli napływały relacje i świadectwa. Pewne inicjatywy zostały już podjęte i są w trakcje realizacji, a niektóre wydarzenia już są za nami.

 

Czas na dobry film!!!

Pamięta się go przede wszystkim jako twórcę Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek. Tymczasem był autorem innowacyjnych pomysłów...

Więcej
Wywiad oraz inne propozycje i zaproszenia!

69 Opowiadań bł. Edmunda...

Więcej
To On jest u źródła działalności Sióstr w naszym mieście

Konkurs – Gra uliczna „Śladami serdecznie dobrego człowieka", miał na celu przybliżyć wydarzenia historyczne ziemi strzeleckiej powiązane z obecnością Sióstr Służebniczek ...

Więcej
UROCZYSTOŚĆ W KATEDRZE WROCŁAWSKIEJ

25 września br. abp Józef Kupny przewodniczył w katedrze wrocławskiej Mszy św. w 150. rocznicę narodzin dla nieba bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela ...

Więcej
Realizował miłosierdzie w praktyce

Wrocławski etap życia bł. Edmunda, to lata 1832-1836. Tutaj pogłębiał i rozwijał swoje literackie i historyczne pasje...

Więcej
„Z Edmundem w nowy rok szkolny”

5 września br. w Grabonogu, po praz pierwszy w tym miejscu, została odprawiona Msza św. z udziałem dzieci i bł. E. Bojanowskiego...

Więcej
Bł. Edmund w oczach dziecka. Konkurs rozstrzygnięty!

Konkurs rozstrzygnięty! Wśród 180 prac z przedszkoli, szkół podstawowych oraz jednej szkoły ponadpodstawowej trudno było wybrać... Proszę, zobaczcie sami...!

Więcej
Z sercem do błogosławionego Edmunda

6 i 7 sierpnia br. w przedszkolu jak i w kościele parfialnym w Edmontonie dziękowaliśmy za naszego bł. Ojca Edmunda...

Więcej
Koncerty w niedziele po kościele

W pierwszą niedzielę wakacji zaproszono miłośników muzyki poważnej na koncert, który odbył się w dworku bł. Edmunda Bojanowskiego.

Więcej
Muzyczne wspomnienie błogosławionego Edmunda

Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych, gdzie znajduje się dworek i park, Stowarzyszenie "Grabonóg razem" zorganizowało koncert Orkiestr Dętych pn. "Muzyczne ...

Więcej
Koniec roku szkolnego z bł. Edmundem

Grupa przedszkolaków przedstawiła inscenizację o Patronie Ochronki bł. Edmundzie Bojanowskim z okazji 150 rocznicy Jego śmierci. 

Więcej
U Dobrego Pasterza w Istebnej

20 czerwca br. w kościele parafialnych pw. Dobrego Pasterza w Istebnej ukazałyśmy aktualność programu wychowawczego wg wskazań bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Więcej
Tydzień z Edmundem

Każdy dzień został poświęcony określonej prawdzie i tajemnicy Bożej, którą pogłębiał bł. Edmund przez praktyczne sposoby celebrowania...

Więcej
Nowa, niewielkich rozmiarów pozycja...

„Pozostanie Miłość. Wspomnienia o bł. Edmundzie Bojanowskim” - to pewnego rodzaju wznowienie wspomnień wydanych przez księdza Antoniego Brzezińskiego w 1872 r.

 

Więcej
Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

12 czerwca 2021 roku rozpoczął się Rok Jubileuszowy z okazji 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego. Głównym wydarzeniem inauguracyjnym było czuwanie ...

Więcej
Zaproszenie na spotkanie z Ojcem Edmundem

Nasza duchowa inicjatywa, to wspólnotowe 150 minut dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar Ojca Edmunda. 

Więcej
Przy Źródle w Porębie

Spotkania były wielkim dzieleniem się i wspólnym odkrywaniem bogactwa treści jakie posiadamy o naszym bł. Założycielu. 

Więcej
Podróż w czasie. Konkurs.

Chcemy pomóc dzieciom przenieś się sercem i wyobraźnią w czasy, w jakich żył, uczył się, pracował ten Serdecznie Dobry Człowiek

Więcej
MAŁY MARATON MODLITEWNY - 150 GODZIN

Starujemy 7 czerwca br. od godziny 6.00; Meta 13 czerwca br. o godziny 12.00, w rocznicę beatyfikacji Edmunda

Więcej
Nic tylko siadać i grać!

Gra karciana z Edmundem może służyć zarówno jako pomoc dydaktyczna na lekcje, jak i na rodzinne spotkania... 

Więcej
Koncert w Grabonogu

Muzyczna podróż do dworku Bojanowskich:

WITAJ NAM MAJOWA JUTRZENKO.

UTWORY DEDYKOWANE

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Więcej