Rozważania różańcowe
Rozważania różańcowe

 

 

 

 

"Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu"(św. Alfons de Liguori). Zatem ufni w moc tej modlitwy, poniżej umieszcamy rozważania pomocne w przygotowaniu się do praktykowania tej modlitwy.

 

 

 

Tajemnice radosne (s.M. Marietta Polak)

Tajemnice radosne - (s.M. Daniela Veselivska)

Tajemnice radosne - (s.M. Daniela Veselivska)

Tajemnice radosne - (sM. Katarzyna Pluta)

Tajemnice radosne - (sM. Marietta Polak)

Tajemnice radosne - (s.M. Damiana Szmidt)

Tajemnice radosne - (s. now. Katarzyna Świecznik)

 

Tajemnice bolesne  - (sM. Katarzyna Pluta)

Tajemnice bolesne - (sM. Marietta Polak)

Tajemnice bolesne - (s.M. Damiana Szmidt)

Tajemnice bolesne - (s. now. Agnieszka Rosołowska)

Tajemnice bolesne - (s. now. Urszula Leszyńska)

 

Tajemnice światła (s.M. Daniela Veselivska)

Tajemnice światła - (s.M. Laureta Kobylińska)

Tajemnice światła - (s.M. Laureta Kobylińska)

Tajemnice światła - (s. now. Katarzyna Wawrzyniak)

Tajemnice światła - (s. now. Agnieszka Rosołowska)

 

Tajemnice chwalebne - (s.M. Daniela Veselivska)

Tajemnice chwalebne - (s.M. Damiana Szmidt)

Tajemnice chwalebne - (s. now. Katarzyna Świecznik)

Tajemnice chwalebne - (misyjny dla dzieci - s.M. Natalia Sobala)

 

Różaniec ze świętymi - (nowicjat 2016/2017)