eSłownik życia konsekrowanego
Biblia
Biblia

Biblia - zbiór ksiąg religijnych uważanych przez Żydów (jedynie Stary Testament) i chrześcijan (Stary i Nowy Testament) za święte i natchnione przez Boga. Biblia to inaczej Pismo Święte. Dla nas jest ona źródłem poznania Jezusa Chrystusa a przez Niego Ojca. Jest Słowem żywym i skutecznym, zdolnym osądzić pragnienia i myśli serca (por. Hbr 4,12). A jednocześnie jest Słowem życia. Jezus Chrystus, Słowo Ojca, przyszedł na ziemię, byśmy mogli poznać Boga i doświadczyć Jego miłości. Przyszedł, by nauczyć nas żyć miłością. Pismo Święte właśnie tego nas uczy, ale także do tego uzdalnia. Częsta, pogłębiona lektura Biblii przemienia nasze życie.

s.M. Damiana Szmidt

Być blisko Boga
Być blisko Boga

Być blisko Boga -  Czy to nie jest marnotrawstwo – oddać w służbie Bogu młodość, talenty, czas, zdrowie, swoje siły? Czy konieczne jest aż takie zobowiązanie się życiem konsekrowanym, aby później angażować się w coś co równie dobrze robią i wykonują inni – świeccy i profesjonaliści. Dla wielu takie ofiarowanie się na całkowitą służbę będzie „marnotrawstwem” tak jak za marnotrawstwo uznano gest Marii w Betanii (J 12,3). Ona wylała na stopy Jezusa funt drogocennego olejku i otarła nogi Jezusa włosami, choć nie musiała i nie trzeba było aż tak! Judasz ubolewał nad tym marnotrawstwem, a Jezus powiedział mu: „Zostaw ją!” Jezusowa odpowiedź nie traci niczego ze swojej aktualności. I dzisiaj są osoby, które chcą zużyć obrazowy funt drogocennego olejku swego życia dla Jezusa, aby być blisko, aby u Jego stóp złożyć całą nadzieję swego szczęścia, nie koniecznie kierując się przydatnością, ekonomią czy logiką. Można zapytać: po co? Czy trzeba aż tak? Odpowiedź Jezusa dziś brzmi tak samo: „Zostaw ją!” Jak czytamy w Vita Consecrata 104: „dla człowieka, który w głębi serca zachwycił się pięknem i dobrocią Chrystusa, jest oczywistą odpowiedzią miłości, radosnym dziękczynieniem za to, że został dopuszczony do szczególnego poznania Syna i do współudziału w Jego Boskiej misji w świecie”.

s.M. Daniela Veselivska