eSłownik życia konsekrowanego
Jezus Chrystus
Jezus Chrystus

Jezus Chrystus – Mesjasz, Syn Boga, Zbawiciel. To Ten, który dla człowieka stał się Człowiekiem i dla człowieka oddał swoje życie. Jezus nadaje sens ludzkiemu życiu osoby wierzącej. Jest On założycielem Kościoła i jego Głową. Dla osób powołanych jest Oblubieńcem, jedyną Miłością. Jezus jest Słowem, które dał nam Ojciec. Słowem, która zbawia i kształtuje nasze życie. Jezus jest Ewangelią, Dobrą Nowiną dla każdego człowieka, który zechce Go przyjąć. W Jego imieniu wszyscy jesteśmy zbawieni.

s.M. Damiana Szmidt

Już a jeszcze nie
Już a jeszcze nie

„Już” a „jeszcze nie”. Tak Kościół określa to, na co wskazuje życie konsekrowane.  Takie jest zadanie osób konsekrowanych. Stać mocno na ziemi w konkretnych realiach „tu i teraz”, a jednocześnie wskazywać na cel, przypominać, że nasza Ojczyzna jest w niebie, że tam jest nasze stałe miejsce zamieszkania. Wskazywać na to, że każde nasze konkretne „tu i teraz” jest nam dane  jako droga do Boga, do którego wszystko zmierza. W Królestwie Niebieskim najważniejsza jest Boża Obecność. Osoby konsekrowane już w tym ziemskim życiu wybierają życie dla Niego samego. Zapowiadają Królestwo Niebieskie. Mamy cieszyć się darem życia, dziękować za każde nasze „już”, pamiętając, że nie ma takich osób, wydarzeń, miejsc, które by nam mogły przeszkodzić w zbawienie, w dotarciu do ostatecznego celu naszego życia. Chodziłoby jedynie o takie życie, aby tak przeżyć „już”, aby niebieskie „jeszcze nie” stało się kiedyś naszym udziałem. Bo skoro wieczność jest wiecznością, to już trwa, nie rozpocznie się dopiero kiedyś.

s.M. Daniela Veselivska