eSłownik życia konsekrowanego
Geniusz kobiety
Geniusz kobiety

Geniusz kobiety – określenie używane przez św. Jana Pawła II na podkreślenie niezwykłości kobiety. Tylko kobieta może zostać matką a więc dzielić się z dzieckiem swoim ciałem, swoja krwią. W ten sposób kobieta staje się podobna do Chrystusa, który za człowieka oddał swoje Ciało i przelał Swoja Krew. To kobiecie Bóg powierza człowieka. Nie mniej ważne jest macierzyństwo duchowe, a więc podtrzymywanie życia wiary w ludziach. Jest to szczególne zadanie osób powołanych, by być matkami dla wszystkich, z którymi się spotykają. Trzeba tu umieć wykorzystać właśnie ten geniusz kobiecy, który czyni kobiety tak pięknymi i wrażliwymi na potrzeby najsłabszych. Kobieta powinna pamiętać o swojej wielkiej godności i wspaniałym powołaniu do bycia ostają moralności i życia w pokoju.

s.M. Damiana Szmidt

Gorliwość
Gorliwość

Gorliwość - gr. zelos – żarliwość, zapał, zazdrość.  –to właściwość działania osoby, przejawiająca się w zaangażowaniu, wytrwałości i sumienności ukierunkowanej na osiągnięcie zamierzonych celów. Gorliwość oznacza pewną gotowość do wykonania swego zobowiązania bez zwłoki i ociągania się w sprawie, która wciąż pobudza wolę do chętnego wysiłku. Gorliwość jest stanem przez który decydujemy się chętnie służyć Bogu;  wytwarza w duszy nastrój gotowości, oddania się i służenia Bogu w każdej chwili; jest to służenie nie byle jak, ale sprawnie i chętnie. Nastawienie gorliwości można wyrabiać w sobie  przez wewnętrzne  akty oddania się Bogu. Skutkiem gorliwości jest wewnętrzna radość, zaangażowanie w powołanie. Jest konieczna, aby być człowiek, który przeżywa życie z pasją.

s.M. Daniela Veselivska