eSłownik życia konsekrowanego
Liturgia godzin
Liturgia godzin

Liturgia godzin – liturgiczna modlitwa Ludu Bożego, uświęcająca kolejne pory dnia i nocy. Jest modlitwą Kościoła a więc każdego wiernego. Jednak kapłani i osoby konsekrowane są do niej w szczególny sposób zobowiązane. Gdy choćby jedna osoba odmawia Liturgię godzin, wówczas modli się cały Kościół. Jest to szczególny rodzaj modlitwy, gdyż przenika codzienność człowieka. W wyznaczonych porach odmawia się poszczególne jej części. I tak:
- Godzina czytań i Jutrznia – w godzinach porannych
- Modlitwa w ciągu dnia – dzieli się na trzy części – przedpołudniowa, południowa i popołudniowa
- Nieszpory – w godzinach wieczornych
- Modlitwa na zakończenie dnia czyli Kompleta – przed spoczynkiem.

s.M. Damiana Szmidt

Ludzie upojeni Bogiem
Ludzie upojeni Bogiem

Ludzie upojeni Bogiem. Trochę historii z początków życia zakonnego. W czwartym wieku chrześcijaństwa całe grupy mężczyzn i kobiet wyruszali na pustynię Egiptu i Syrii, gdzie poświęcali się całkowicie Bogu. Pozbywali się wszystkiego co jest zbyteczne i egocentryczne, aby radykalnie odpowiedzieć na ewangeliczne zaproszenie do pójścia za Jezusem. Odnajdywali skarb ukryty, potem sprzedawali wszystko i wyruszali, by go zdobyć. Nazywano ich „ludźmi upojonymi Bogiem” i szukano ich na pustyni. Przychodzili do nich, by zaczerpnąć z ich „upojenia” tyle, ile kto chciał. Przychodzili zagubieni i ci, co już dawno nie kosztowali „wody żywej” (por. J 4), spragnieni i ci, co nie wiedzieli dokąd w życiu dalej. Życie poświęcone Bogu stawało się studnią, z której można czerpać i o którą trzeba dbać, by miała dopływ ze źródła.


s.M. Daniela Veselivska