eSłownik życia konsekrowanego
Maryja
Maryja

Maryja. W życiu Maryi konsekracja była jednym „ślubem oddania”, który był duszą pójścia za Synem w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie. Była oddana Bogu, dlatego żyła wiernie radami ewangelicznymi. Co to znaczy naśladować Maryję w oddaniu? Żyć wiernie  ślubami, które są „realnym kształtem” naszego poświęcenia Bogu. Jeśli zabraknie w oddaniu miłości, która jest duszą konsekracji, wtedy gubimy się także maryjny styl życia. Wtedy nie będzie też ofiary, poświęcenia się, ponieważ wyrzeczenia nie można nakazać, ono wynika z jakości ducha. Dla Maryi oddanie było właśnie doskonałą wspólnotą z Synem. Być maryjną to żyć w radykalnej komunii z Bogiem. Codzienna dbałość kobiet konsekrowanych o komunię  z Bogiem czyni niepostrzeżenie kobietami według Serca Maryi, matkami i oblubienicami. To droga prostoty, odwagi, radości, służby i cierpienia.

s.M. Daniela Veselivska

Misja
Misja

Misja – szczególne zadanie do spełnienia. W Kościele słowem „misje” określa się działalność ewangelizacyjną w krajach, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie. Misja jednak jest pojęciem o wiele szerszym. Można chyba powiedzieć, że każdy człowiek ma jakąś misję do spełnienia. Każdy ma jakieś zadanie do którego został powołany i które musi wypełnić. Osoba powołana też otrzymuje od Kościoła misję do wypełnienia. Są one różne, ponieważ bogactwo i różnorodność powołanych jest wielka a także potrzeby Kościoła są bardzo różne. Człowiek otrzymując od Pana Boga misję do wypełnienia jednocześnie otrzymuje do tego odpowiednią zdolność i możliwość. Pan Bóg „zlecając” człowiekowi jakie zadanie wyposaża go we wszystko, co jest mu potrzebne w jego realizacji.

s.M. Damiana Szmidt