eSłownik życia konsekrowanego
Założyciel
Założyciel

Założyciel – można powiedzieć Fundator. Jeżeli chodzi o życie zakonne Założyciel to osoba, która współpracując z Bożą łaską powołała do istnienia zgromadzenie zakonne. Naszym Założycielem, Sióstr Służebniczek NMP jest bł. Edmund Bojanowski. To człowiek za wstawiennictwem którego zanosimy do Boga nasze modlitwy i ufamy, ze zostaną wysłuchane. To także ktoś, kto pozostawił regułę, którą mamy żyć. To człowiek, którego życie jest wzorem dla członków Zgromadzenia, gdyż to nim posłużył się Pan Bóg, by nadać kierunek Zgromadzeniu.

s.M. Damiana Szmidt

Zapomnienie o sobie
Zapomnienie o sobie

Zapomnienie o sobie. Jezus Chrystus wskazując drogę Ewangelii, mówił o przeżyciu życiodajnej śmierci. Nie ukrywał przed tymi, którzy chcieli pójść za Nim, że trzeba będzie pozostawić wszystko, zaprzeć się siebie samego, umrzeć, aby żyć. Powołanie było swoistym przebudzeniem duchowym w życiu uczniów, pragnieniem rozpoczęcia czegoś na nowo.  Przyjęcie powołania, oddanie swego życia Bogu w ślubach jest pierwszym etapem, który pociąga drugi. Głód i pragnienie, aby być kimś mającym jeszcze więcej wielkoduszności, więcej miłości i dobroci. Jest to zapał do nowego życia. Musi go jednak poprzedzać wyzbycie się wszelkich egoistycznych sztuczek i zagrywek, na które stać ludzkie „ego”. Jest to miejsce na obumieranie sobie, aby rodzić się na nowo. Po co? Aby było więcej wielkoduszności, miłości, dobroci. Jednym słowem: aby stawać się człowiekiem Jezusowym. Nie jest to łatwe, ale ważne. To tak jak z kasztanem. Aby zapuścić korzenie i wybić się z ciemności, głęboko w glebie musi nastąpić cichy trzask skorupy.

s.M. Daniela Veselivska