eSłownik życia konsekrowanego
Wola Boża
Wola Boża

Wola Boża – pragnienie Boga wobec mojego życia. Czasem bywa trudna do rozeznania. Nie słyszymy bowiem głosu Boga, nie widzimy Go a jednak mamy przekonanie, że powinniśmy rozpoznać czego, chce od nas Pan Bóg. Jego wola została nam objawiona przez Jezusa Chrystusa. Życie w miłości jest wolą Boga. Istnieje jednak konieczność bardziej indywidualnego rozeznania co jest wolą Bożą. I w tym celu ważna jest pogłębiona lektura Słowa Bożego. A także wsłuchiwanie się w Jego głos w sercu, w wydarzeniach, przez usta drugiego człowieka. Wola Boże jest planem miłości wobec człowieka. Rozpoznanie i podjęcie jej daje człowiekowi szczęście.

s.M. Damiana Szmidt

Wspólnota zakonna
Wspólnota zakonna

Wspólnota zakonna. Nie można zrozumieć wspólnoty zakonnej, jeśli nie przyjmie się prawdy, że jest ona tajemnica zakorzenioną w samym sercu tajemnicy Trójcy Świętej. Osoby w takiej wspólnocie nie łączą więzy krwi, ale ducha, charyzmatu, powołania. Wybierając powołanie zakonne i konkretny charyzmat, decydują się następnie przyjmować te wspólnoty, do których będą posyłane. Złączone tymi samymi ślubami, stylem życia, charyzmatem założyciela tworzą wspólny skarbiec przez wzajemne dzielenie się darami Ducha, modlitwą, talentami, obecnością, szacunkiem, przebaczeniem, poszukiwaniem woli Bożej. Można porównać wspólnotę zakonną do drzewa. Korzeniem jest sam Bóg, bo z zakorzenienia się w Nim „wyrastamy” na wspólnotę. Natomiast cała wspólnota jest niczym pień – jeden, mocny, solidny, ale… Drzewo ma wiele gałęzi: słabsze, cieńsze, grubsze, nowe i zeszłoroczne, stabilne i połamane – to różne osoby we wspólnocie, bo różnimy się, choć pragniemy tego samego. Wielość liści, kwiatów to nasze dary, które posiadamy i którymi służymy. A owoce są dla tych, co przechadzają się pod drzewem, szukają cienia, są głodni…- dla innych.

 s.M. Daniela Veselivska