eSłownik życia konsekrowanego
Sequela Christi
Sequela Christi

Sequela Christi – naśladowanie Chrystusa. To życia na wzór Mistrza. To szereg działań, które podejmuje człowiek idąc za Chrystusem. Święty Jan Paweł II wymienia tu: chodzenie śladami Jezusa, podróżowanie wspólnie z Nim, ustanowienie osobistej relacji miłości i komunii z Nim, dzielenie z Nim Jego własnej odkupieńczej misji w świecie. Sequela powinno obejmować całą życie osoby konsekrowanej. Naśladowanie Chrystusa to wysiłek podjęty, by łączyć pracę z modlitwą. Tak przecież czynił Chrystus, którego osoba konsekrowana ma naśladować. Spędzał długie godziny na rozmowie z Ojcem, by później całkowicie poświęcić się dla dobra człowieka. Jezus dla wzorem do naśladowania dla każdego chrześcijanina, ale w sposób szczególny dla każdej osoby konsekrowanej.

s.M. Damiana Szmidt

Spełnione życie
Spełnione życie

Spełnione życie. Życie konsekrowane pomaga w całej pełni doświadczyć życiowego spełnienia. Daje możliwość i okazje do życia celem i na konto celu swojego życia. Kiedy strzela się z łuku i kiedy chce się trafić do celu, trzeba patrzeć trochę wyżej, ponieważ trajektoria strzały schodzi w dół. Musimy patrzeć wyżej, aby osiągnąć cel.  Cel zawsze będzie wyżej od mojego „ego”. Pojawia się tu konieczność wychodzenia poza podwórko mojego „ja”, życia „dla”. W życiu osób poświęconych Bogu droga ślubów, wspólnoty, apostolstwa staje się tym mierzeniem, strzałą do celu. Jest to miara pewna, sprawdzona w Kościele. Mierzy wysoko, ale realistycznie. Pełnię samorealizacji w życiu konsekrowanym daje pełnienie woli Bożej – to jest spełnione życie! Bóg zawsze prowadzi człowieka dalej i głębiej, bo zna nasze realne i możliwe do osiągnięcia horyzonty. Człowiek sam z siebie być może nigdy by nie przekroczył znanych jemu interesów, swoich możliwości, zabezpieczeń płynących z tego, co „jest mi znane”, „jest bezpieczne”, „to sprawdziłem”. Ktoś może powiedzieć: „Ryzykowne!”. Ale czy nie jest większym ryzykiem pozostawać przez całe życie niewolnikiem „własnego podwórka”? Spełnić się w życiu to spotkać się z Bogiem i żyć dla Niego. A szczęście przychodzi właśnie przy tej okazji.

s.M. Daniela Veselivska