eSłownik życia konsekrowanego
Posłuszeństwo
Posłuszeństwo

Posłuszeństwo.  U podstaw ślubu posłuszeństwa nie leży ani bezpośrednia zachęta Jezusa, ani żadne z ośmiu błogosławieństw. Na próżno go szukać wśród rad ewangelicznych, choć jest radą. Dlaczego? Ponieważ wynika z przykładu życia Jezusa. Uważne poznawanie Jego życia pomoże dotrzeć do istoty tej rady.  Więź, która łączy Jezusa Chrystusa z Ojcem jest niepodzielną miłością, totalnym zaangażowaniem się w sprawy Ojca. Posłuszeństwo w życiu Jezusa wynika z jedności z Ojcem. Jezusowe synostwo jest ściśle związane z posłuszeństwem Ojcu. Ślub posłuszeństwa  osoby konsekrowanej wskazuje na znaczenie więzi z Bogiem i gotowości do poddania Mu całego swojego życia, prawa do kierowania własnym życiem. Odtąd troską człowieka jest poszukiwanie i pełnieni woli Bożej, aby doświadczać komunii z Bogiem. Posłuszeństwo jest jak strefa świtu pomiędzy ciemnością  „życia dla siebie” i według „zaborczego ja” (co jest sporym ograniczeniem możliwości człowieka)  a doświadczeniem pełnienia woli Bożej, która oświetla i przemienia człowieka chwałą Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania. Posłuszeństwo uczy twórczej współpracy z wolą Bożą, która zawsze jest nam życzliwa.

s.M. Daniela Veselivska

Powołanie
Powołanie

Powołanie – wezwanie Boga do konkretnego sposobu życia. Można mówić o powołaniu do życia, do podjęcia konkretnego zadania. Mówi się o powołaniu lekarza, nauczyciela, matki, ojca. Najczęściej jednak słowo „powołanie „ kojarzy się z kapłaństwem i życiem zakonnym. Jest to szczególny rodzaj powołania. To zaproszenie Pana do pójścia za Nim i poświęcenia Mu całego życia. Powołują człowieka, Pan Bóg udziela mu potrzebnych łask do podjęcia powołania. Odkrycie powołania polega na odgadnięciu planów Boga wobec mnie. Odkrywając je mogę w wolności je podjąć. Jednak powołujący Bóg zawsze mówi „jeśli chcesz”. Nigdy nie zniewala człowieka powołaniem. Pozostawia mu wolność i nie odwraca się od niego. Człowiek odkrywający swoje powołanie powinien głęboko i z uwagą przyjrzeć się swoim pragnieniom a także wsłuchać się w głos Boga, który nieustannie do nas mówi.

s.M. Damiana Szmidt